2510 839504 Δευ - Παρ: 08:00 - 16:00 info@ellinis.gr

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

• Η ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ,  διαθέτοντας άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των κατασκευών, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών στον ιδιώτη - επαγγελματία από την μελέτη έως και την ολοκλήρωση της κατασκευής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου, πάντα με γνώμονα την ποιότητα και την αξιοπιστία.

 Η στελέχωση και διάρθρωση της εταιρείας είναι τέτοια που την καθιστά ικανή στην ανάληψη και περάτωση έργων οιασδήποτε φύσεως, μεγέθους και χρησιμοποιούμενων υλικών (κατασκευές από σκυρόδεμα, χάλυβα, πέτρα, ξύλο, γυαλί κ.α.), όπως:

α) κατασκευή μονοκατοικίας
β) συγκροτήματος κατοικιών
γ) βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
δ) ξενοδοχείων και χώρων εστίασης
ε) διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
στ) εξοπλισμού - συντήρησης
ζ) αναπαλαίωσης – αποκατάστασης
η) ενεργειακής βελτίωσης
θ) έργων υποδομής για σύνδεση με του ΟΚΩ
ι) εγκαταστάσεων εναλλακτικών πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες κλπ).

 Η εταιρεία διαθέτει για την εκτέλεση των έργων εξειδικευμένα μηχανήματα και οχήματα διαφόρων τύπων (αυτοκίνητα, φορτηγά, φορτωτές, σφύρες, εκσκαφείς, μπετονιέρες, πασσαλόπηκτες, γερανούς, οδοστρωτήρες και λοιπά βοηθητικά μικρά μηχανήματα και όλων των τύπων τα εργαλεία).

 Το επιστημονικό προσωπικό των εκάστοτε τμημάτων της εταιρείας, βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό των συνεργατών μας, προσφέροντας τεχνικές λύσεις και καινοτομίες τόσο στην φάση του σχεδιασμού όσο και της υλοποίησης της κατασκευής.

• Η επιλογή των χρησιμοποιούμενων υλικών, που κατά κόρον είναι πιστοποιημένα από διαπιστευμένους οργανισμούς, γίνεται με γνώμονα την αντοχή και την αξιοπιστία τους.

 Η εκτέλεση των εργασιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της τέχνης και της επιστήμης, με σεβασμό στο περιβάλλον και με μεγάλη έμφαση στα θέματα ασφαλείας.