2510 839504 Δευ - Παρ: 08:00 - 16:00 info@ellinis.gr

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

• Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Καβάλα, στην οδό Δαγκλή 8, στον τελευταίο όροφο της πενταόροφης οικοδομής, όπου και η έδρα της εταιρείας. Υποκατάστημα υπάρχει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Προμηθέως 50 σε ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας.

 Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001: 2000 για οργάνωση, επίβλεψη, κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Η εταιρεία είναι διαρθρωμένη, διαθέτοντας τα παρακάτω τμήματα:

   α. Δημοπρασιών Έργων
   β. Κοστολόγησης Έργων
   γ. Προμηθειών
   δ. Κατασκευών Έργων
   ε. Ελέγχου μελετών
   στ. Ελέγχου εκτελούμενων Έργων
   ζ. Σύνταξης δικαιολογητικών
   η. Λογιστήριο
   θ. Προσωπικού

 Η συνέπεια στην ταχεία και ορθή εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης των έργων μας επιτρέπει να ανήκουμε στις σοβαρές εκείνες εταιρίες που μέχρι σήμερα δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτες από εκτελεσθέν ή εκτελούμενο έργο.

 Ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει δημιουργηθεί θέμα που να επισύρει την επιβολή κυρώσεων για την επαγγελματική μας διαγωγή.

 Τυγχάνουμε συνεπείς στις φορολογικές , ασφαλιστικές και λοιπές προς το Δημόσιο υποχρεώσεις μας.

Η εταιρεία διαθέτει για την εκτέλεση των έργων εξειδικευμένα μηχανήματα και οχήματα διαφόρων τύπων (αυτοκίνητα, φορτηγά, φορτωτές, σφύρες, εκσκαφείς, μπετονιέρες, πασσαλόπηκτες, γερανούς, οδοστρωτήρες και λοιπά βοηθητικά μικρά μηχανήματα και όλων των τύπων τα εργαλεία).

 Η εταιρεία διοικείται από τα Διοικητικά Συμβούλια (Δ.Σ.), που απαρτίζονται κυρίως από Μηχανικούς. Τα εργοτάξια λειτουργούν ως αυτόνομες θυγατρικές εταιρίες ελεγχόμενες από το Δ.Σ. Από πλευράς επιστημονικού προσωπικού, απασχολούνται μόνιμα 30 άτομα προσωπικό (Πολιτικοί Μηχανικοί – Ηλεκτρομηχανολόγοι Μηχανικοί – Τοπογράφοι – Τεχνολόγοι – Γεωπόνοι – Τεχνικοί Ασφαλείας – Δικηγόροι – Οικονομολόγοι – Λογιστές) είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες.
Στην Εφαρμογή των προγραμμάτων εκτέλεσης των έργων μας, πέραν αυτών , απασχολείται επί μονίμου βάσεως, είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες, ένας αριθμός άνω των 120 εξειδικευμένων εργατοτεχνιτών, χειριστών και εργοδηγών, οι οποίοι εκάστοτε και σε συνάρτηση με τις ανάγκες των έργων, πλαισιώνονται από εποχιακά προσλαμβανόμενο εργατοτεχνικό προσωπικό.

Έργα που έχει εκτελέσει η εταιρεία αυτοτελώς ή σε συνεργασία, παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα ΕΔΩ.