2510 839504 Δευ - Παρ: 08:00 - 16:00 info@ellinis.gr

ΠΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• Το βασικό αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας είναι η ολοκληρωμένη κατασκευή ποιοτικά αναβαθμισμένων οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών έργων, έργων οδοποιίας, φραγμάτων, κατά την υλοποίηση των οποίων δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή αυστηρών τεχνικών, αισθητικών, οικονομικών και χρονικών προδιαγραφών.

Οι κατηγορίες έργων είναι:
ΟΔΟΠΟΙΙΑ                                        4η ΤΑΞΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ                                  4η ΤΑΞΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ                                      4η ΤΑΞΗ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ                                         3η ΤΑΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ       3η ΤΑΞΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ  3η ΤΑΞΗ

 Η εταιρεία, μετά από μια επιτυχημένη πορεία πολλών ετών και κατόπιν της απορροφήσεως του κατασκευαστικού κλάδου της τεχνικής εταιρείας Μαγκαφίνης Αδάμ Α.Ε. και της εμπειρίας που διαθέτει στα δημόσια έργα όλα αυτά τα χρόνια, έχει τη δυνατότητα κατασκευής μεγάλων έργων ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ ανά κατηγορία έργου για τα δημόσια έργα. Για έργα πολλαπλών κατηγοριών το ποσό πολλαπλασιάζεται ανάλογα με τις κατηγορίες. Σε συνεργασία με άλλες εταιρείες έχουμε την δυνατότητα να αναλάβουμε έργα ακόμη μεγαλύτερα.

 Από ιδρύσεως μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί έργα Οικοδομικά – Υδραυλικά – Οδοποιίας – Ηλεκτρομηχανολογικά και έργα εξειδικευμένα όπως Φράγματα, Βιολογικοί Καθαρισμοί, Δίκτυα και Υποσταθμοί ΔΕΗ – ΟΤΕ, Σιδηροδρομικά, Λιμενικά, Αποθήκες τύπου IGLOU στον Ελληνικό Στρατό ειδικής κατασκευής και προστασίας, Μεταλλικές κατασκευές όπως Υπόστεγα αρμάτων, Γυμναστήρια κλπ., Συντήρησης και Αναπαλαίωσης Διατηρητέων όπως επίσης και έργα μελέτης κατασκευής Δημόσια & Ιδιωτικά (Συγκροτήματα κατοικιών).